Trò chuyện

Yoga không như bạn nghĩ

Khánh Hạ

Health+ | Huấn luyện viên Yoga, Praveen Kumar Verma (người Ấn Độ) khẳng định: Yoga không khó mà gần gũi, thân thiết đến độ ta coi nó là tất yếu cuộc sống. Ấy thế nhưng, không hiếm người hiểu sai về yoga mà bỏ lỡ cơ hội tập luyện.