Xã hội

Biết bao sự chung tay để có ly sữa học đường an toàn, hiệu quả cho trẻ em thủ đô

Thùy Trang

Health+ | Chương trình Sữa học đường có đảm bảo thành công, hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và sự chuyên nghiệp của đơn vị cung cấp sữa nhưng quan trọng không kém chính là sự chung tay, góp sức của cả các đơn vị trường học, giáo viên phụ trách, phụ huynh học sinh và cả cộng đồng.