Nghiên cứu - Sản xuất

Phần 2: Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và y học hiện đại - Thành tựu và Hệ quả

Khánh Hạ

Health+ | 4 cuộc cách mạng khoa học đã đem lại cho thế giới những thành tựu khoa học và kỹ thuật. Thừa hưởng những thành tựu này đã đem đến cho y học hiện đại những thành công rực rỡ. Và hiện nay, những thành tựu này đã đang và sẽ tiếp tục được y học cổ truyền áp dụng hiệu quả.