Kinh doanh - Tiêu dùng

Nước thô - xu hướng đồ uống siêu hot dưới góc nhìn chuyên gia

Biết Tuốt

Health+ | Nước thô (raw water) là một xu hướng thức uống “siêu hot” trong cộng đồng những người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe. Nó hiện đang gây ra nhiều tranh cãi về độ an toàn và những ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe.