Bạn đọc viết

Xin chết nhân đạo, được không?

Đoàn Doan

“Nếu sau này tôi có bệnh tật, già nua, không nhận biết được sự việc hoặc sống đời sống thực vật thì tôi mong Quốc hội cho tôi quyền được chết…” là ước nguyện của một bà giáo không chồng, không con, không nhà cửa ruộng vườn ở Cần Giuộc (Long An)