Phụ khoa

Vùng kín đẹp lý tưởng - có hay không?

Linh Nguyễn

Health+ | Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sản Phụ khoa quốc tế BJOG, người ta thấy rằng đã có những thay đổi trong quan điểm về vùng kín của phụ nữ. Theo đó, phần đông những người phụ nữ tham gia đều cho rằng vùng kín đã qua thẩm mỹ được xem là "lý tưởng" và coi việc "tân trang cô bé" là bình thường!