Góc nhìn quản lý

Vụ bác sỹ không lo lót vẫn được đặc cách: Nhầm?

Minh Minh

Health+ | Bộ Y tế xử thế nào về vụ bác sỹ không lo lót nhưng vẫn được ‘đặc cách’ cấp chứng chỉ hành nghề da liễu và bệnh viện ký xác nhận không đúng quy định?