Cộng đồng lên tiếng

Vụ bác sỹ từ chối mổ: Lỗi thuộc về… ?

Minh Minh

Health+ | Mỗi người một điểm khởi phát, nhưng khi đã làm nghề y, các lương y đều có chung nhịp đập trái tim nhân ái để thực hiện sứ mệnh cao cả: Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. PGS. TS. Vũ Bá Quyết là người như thế. Vậy mà, người Thầy thuốc nhân dân này… “bỗng dưng mang tiếng” từ chối chữa cho người bệnh.