Khỏe đẹp

Vòng 3 luôn săn chắc nhờ bài tập nâng chân

Anh Nguyên

Ở tư thế đứng, quỳ, ngồi hay nằm bạn đều có thể vận dụng động tác nâng chân để giúp cho vòng 3 luôn săn chắc.