Bạn đọc viết

Vô tâm - Mặt trái của tâm vô thường

Khánh Hạ

Health+ | “Tâm vô thường” là coi thường mọi sự hay không để ý, không đáng để ý đến chúng – những thứ vô thường. Tuy nhiên, sự bỏ qua hay cố ý buông bỏ, có thể trở thành “vô tâm”.