Điểm tin - Báo bạn

Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ

Vi Dũng

Health+ | Chính phủ vừa ban hành Nghị định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo đó, các cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.