Điểm tin - Báo bạn

Vinh danh 145 sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2019

Nguyễn Hiệp

Health+ | Ngày 19/1, Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam (VAFF) đã tổ chức vinh danh Giải thưởng “Sản phẩm Vàng Vì sức khỏe cộng đồng năm 2019”.