Kinh doanh - Tiêu dùng

Vinamilk đang làm gì khi đứng trước “mối đe dọa” người Việt ngày càng già đi?

Thùy Trang

Tại Việt Nam, Vinamilk là doanh nghiệp có thị phần sữa lớn nhất với 58% (số liệu năm 2017). Với những khó khăn chung của ngành sữa trong tương lai, Vinamilk đang có những bước đi quan trọng để củng cố vững chắc vị thế của mình.