Xã hội

Vinamilk dự chi trên 1.700 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%

Thùy Trang

Vinamilk dự chi trên 1.700 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tính cả lần này cổ đông Vinamilk nhận 30% cổ tức bằng tiền cho năm 2018.