Kinh doanh - Tiêu dùng

Vinamilk có hệ thống trang trại đạt chuẩn Global G.A.P lớn nhất Châu Á

Thùy Trang

Health+ | Vừa qua, tổ chức cấp các chứng nhận quốc tế Bureau Veritas đã công nhận hệ thống trang trại của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk là “Hệ thống trang trại đạt chuẩn Global G.A.P lớn nhất Châu Á”.