Trò chuyện

Phạm Thành Chung: Muốn thành công cần phương pháp đúng

Khánh Hạ

Health+ | Tôi đã từng nói chuyện với Phạm Thành Chung vào cuối tháng 10/2014, khi Chung có những thành công đầu tiên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn liên kết Việt Nam (Vina-Link Group). Sau 8 tháng, những bước tiến vượt bậc của chàng thanh niên Lâm Đồng này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.