Trò chuyện

Vina-link Phạm Thành Chung: "Đường tuy ngắn, không đi sẽ không tới"

Ngoan Đỗ

Health+ | “Dám rời bỏ những lối mòn, dũng cảm tìm ra những giá trị chân chính mới có thể đem lại cho bạn những thành công như mong đợi” – là những gì anh Phạm Thành Chung đúc kết lại trên con đường chinh phục những nấc thang thành công tại Vina-link Group và với Dự án NIT, một sự thành công ít ai có thể ngờ tới cho đến thời điểm hiện tại.