Trò chuyện

Vina-Link Nguyễn Công Phú: Hãy bắt đầu từ niềm tin

Khánh Hạ

Health+ | Không giống với những thủ lĩnh khác của ngành KDTM, Quản lý Nguyễn Công Phú vẫn đang “hai chân đứng hai thuyền” như anh nói vui. Nhưng niềm tin của đội nhóm vào những thành công của anh đã khiến anh quyết định “rút chân” về đứng trên “con thuyền” Vina-Link Group.