Xã hội

Cải tạo môi trường học tập cho 140 học sinh nghèo tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Hiệp

Health+ | Hai trường mẫu giáo và tiểu học tại vùng sâu vùng xa thuộc huyện nghèo nhất tỉnh Hậu Giang vừa được cải tạo theo dự án do Công ty Niềm Tin Việt (Vietrust) đồng hành cùng Tập đoàn hoá chất BASF và Tổ chức SCC điều phối.