Điểm tin - Báo bạn

Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam tăng cường an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn

Nguyễn Hiệp

Health+ | Chiều 3/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết hai văn bản liên quan đến hỗ trợ của Đan Mạch về lĩnh vực tăng cường an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn và giảm thiểu sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.