Điểm tin - Báo bạn

Bắt buộc ghi nhãn hàng hóa với thực phẩm biến đổi gene

Anh Nguyên

Từ 8/1/2016, thực phẩm biến đổi gene tiêu thụ tại Việt Nam phải ghi rõ điều này trên bao bì.