góc HA HI

Việt Nam - Iran: Tập trung và tập trung hơn nữa

Nguyễn Hiệp

Health+ | Giống như khi bắn súng, nhắm một mắt và mở một mắt ngắm vào một điểm, tự nhiên các ngoại cảnh xung quanh sẽ nhạt nhòa. Tập trung nghiền ngẫm vào chiến thuật để đối đầu Iran là cách quên đi nỗi buồn quá khứ.