Điểm tin - Báo bạn

Máu chỉ cầm cự được tối đa 3 ngày nữa

Anh Nguyên

Với khoảng 5.000 đơn vị máu hiện có Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ đủ để cung cấp cho bệnh nhân trong khoảng 3 ngày nữa. Đây là điều rất đáng báo động...