Bệnh lây nhiễm

Viêm não do sốt xuất huyết: Hiếm gặp nhưng nguy hiểm tính mạng

Biết Tuốt

Health+ | Tuy hiếm gặp, nhưng sốt xuất huyết biến chứng viêm não vô cùng nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 60%.