Bác sỹ ơi

TPCN nào hỗ trợ điều trị viêm đa khớp?

Khánh Hạ

Health+ | Giờ sản phẩm nào hỗ trợ điều trị viêm đa khớp có hiệu quả nhất thưa chuyên gia? Người ngoài 80 tuổi uống có đỡ không? (Thanh Loan - loanthanh30@gmail.com)