Khỏe đẹp

Video: Uống nước tăng lực hay nước ngọt có gas hại hơn?

trinhtay

Health+ | Nhiều người cho rằng uống nước tăng lực không có hại như nước ngọt có gas. Nhưng điều này không đúng, uống nước tăng lực thậm chí còn có hại nhiều hơn cho cơ thể.