Ung thư

Những thay đổi nhỏ giúp phòng tránh ung thư dạ dày

trinhtay

Health+ | Không có cách nào giúp phòng tránh ung thư dạ dày 100%, nhưng có một số thay đổi bạn có thể thực hiện giúp giảm nguy cơ bị ung thư dạ dày.