Thần kinh

Cơn động kinh tác động đến não như thế nào?

trinhtay

Health+ | Cơn động kinh xảy ra làm thay đổi hành vi, khả năng vận động và nhận thức của người bệnh. Hãy xem video dưới đây để biết cơn động kinh ảnh hưởng tới não bộ ra sao.