Điểm tin - Báo bạn

Video: Biểu hiện của một người nói dối

Kim Chi

Health+ | Ai cũng từng nói dối ít nhất một lần trong đời, đó là hành vi tự nhiên của con người. Nhưng nào thế nào để "vạch trần" một người đang nói dối? Video dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời