Thần kinh

Bệnh đau nửa đầu thay đổi theo thời gian như thế nào?

trinhtay

Health+ | Theo thời gian, những cơn đau nửa đầu của bạn có thể thay đổi. Chúng có thể trở nên dữ dội, thường xuyên và khó đoán hơn nhiều.