Nghiên cứu - Sản xuất

Vi tảo - nguyên liệu tiềm năng trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Vi Bùi

Health+ | Với khả năng sinh trưởng tốt, phân bố rộng rãi ở bất cứ nơi nào có ánh sáng và nước… con người đã có thể khai thác những lợi ích từ vi tảo và ứng dụng chúng trong thực tiễn, đặc biệt là trong ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe.