Văn hóa

Vì sao sách dở như từ điển của Vũ Chất tràn lan?

Anh Nguyên

Phòng Quản lý xuất bản của Cục Xuất bản duyệt từ 28.000 đến 30.000 đầu sách mới mỗi năm. Trong đó hơn một nửa số sách chưa đọc vẫn được phát hành.