Hô hấp

Vì sao không phải ai cũng bị bệnh COPD khi hút thuốc lá?

Vân Ngọc

Health+ | Một nghiên cứu mới đây về di truyền trên đối tượng hút thuốc lá đã cho thấy không phải ai cũng bị bệnh do hút thuốc lá, mở ra cơ hội điều trị hiệu quả trên từng cá nhân.