Nghiên cứu - Sản xuất

Vi phạm GMP, Pan Drugs nhận được thư cảnh báo từ FDA

Khánh Hạ

Health+ | Vi phạm các quy định trong nguyên tắc thực hành sản xuất tốt (CGMPs), Công ty TNHH Pan Drugs (trụ sở ở 167-168 GIDC Industrial Estate Nandesari, Vadodara, Gujarat, Ấn Độ) nhận được thư cảnh báo từ FDA.