Tiêu hóa

Loét dạ dày vì vi khuẩn HP

Tiểu Bắc

Health+ | Ngay từ những năm 1980, các nhà khoa học đã tìm thấy vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP) trong hơn 90% trường hợp loét tá tràng và hơn 80% trường hợp viêm loét dạ dày.