Nghiên cứu - Sản xuất

Những điều bạn chưa biết về thực phẩm biến đổi gene

Kim Chi

Health+ | Thực phẩm biến đổi gene (GMO) xuất hiện ngày càng nhiều trong các bữa ăn hàng ngày. Theo ước tính của Hiệp hội các Nhà sản xuất Hàng hóa (Mỹ), 70 - 80% lượng thực phẩm trên thế giới có thành phần biến đổi gene.