Sung mãn

Vệ sinh ngay sau khi làm “chuyện ấy”: Nên hay không nên?

Biết Tuốt

Health+ | Sau mỗi lần làm “chuyện ấy”, suy nghĩ đầu tiên của nhiều người là ngay lập tức nhảy ra khỏi giường để dọn dẹp mọi thứ, đặc biệt là vệ sinh cơ thể.