Tim mạch

Van tim cơ học là gì, có ưu, nhược điểm thế nào?

Vi Bùi

Health+ | Người bệnh van tim (ví dụ như hẹp van, hở van 2 lá, van động mạch chủ…) có thể phải thay van tim khi bệnh tiến triển nặng. Một trong những lựa chọn của nhiều người bệnh là thay van tim cơ học. Vậy loại van này có ưu điểm gì nổi trội?