Văn hóa

Ngày xuân nói chuyện thưởng trà

Khánh Hạ

Health+ | “Mỗi khi khách đến chơi nhà/ Đốt than quạt nước pha trà người xơi/ Trà này quý lắm người ơi/ Mỗi người một chén cho tôi vừa lòng”*