Bạn đọc viết

Tướng mạo do tâm sinh

Khánh Hạ

Health+ | Mỗi người đều do cha mẹ sinh ra, nhưng khi lớn lên khuôn mặt sẽ thay đổi dần theo tâm tính của mình. Vậy nên văn hóa phương Đông vẫn cho rằng "Tướng do tâm sinh là vậy".