Thần kinh

Vai trò của một số loại thảo dược trong việc hỗ trợ điều trị Parkinson

Vi Bùi

Health+ | Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh đang ảnh hưởng tới hơn 10 triệu người trên toàn thế giới và con số này sẽ tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân. Bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc điều trị, một số loại thảo dược cũng có thể mang lại khả năng hỗ trợ điều trị Parkinson.