Kinh doanh - Tiêu dùng

VAFF thành lập Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm TPCN

Health+

Health+ | Ngày 29/9, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF), Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam cùng ký kết thành lập Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thực phẩm chức năng.