Điểm tin - Báo bạn

VAFF phối hợp với Cục ATTP đào tạo, tư vấn chuẩn GMP cho doanh nghiệp 2019

Nguyễn Hiệp

Health+ | Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) vừa thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về “Đào tạo, tư vấn và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe giai đoạn 2019 – 2024”.