Cộng đồng lên tiếng

Kiến nghị một số vấn đề liên quan đến Dự thảo Luật Dược (sửa đổi)

Linh Nguyễn

Health+ | Ngày 15/3/2016, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) đã có công văn khẩn số 634/CV-VAFF gửi Quốc hội để kiến nghị một số vấn đề liên quan đến Dự thảo Luật Dược (sửa đổi) đang được trình…