Khỏe đẹp

Đình chỉ vaccine vì không đạt tiêu chuẩn sản xuất tốt

Trần Lưu

Health+ | Sở Y tế Hà Nội vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành một loại vaccine phòng bệnh dại do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế TP.HCM nhập khẩu và Công ty Cổ phần vaccine và sinh phẩm Nam Hưng Việt ủy thác nhập khẩu từ Ấn Độ.