Điểm tin - Báo bạn

Phát triển được loại vaccine đầu tiên trên thế giới bằng trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguyễn Hiệp

Health+ | Các nhà nghiên cứu Australia vừa phát triển một loại vaccine mới, được xem là một bước tiến lớn của y học khi trở thành loại thuốc đầu tiên trên thế giới được tạo ra hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).