Thần kinh

Uống thuốc giảm đau mà mất ngủ - thà không uống còn hơn

Biết Tuốt

Health+ | Một nghiên cứu mới đã khám phá ra những liên kết tiêu cực giữa chứng thiếu ngủ và sự nhạy cảm đau.