Nghiên cứu - Sản xuất

Uống nước nhiễm Asen: "Vụ ngộ độc tập thể lớn nhất trong lịch sử"

Health+

Health+ | (Health+) Một nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ tại Bangladesh cho thấy: Nước uống bị nhiễm asen với nồng độ cao có thể gây nguy hiểm như hút thuốc trong thời gian dài.