Bác sỹ ơi

Uống nhiều nước có giúp tan sỏi túi mật không?

Nguyễn Hiệp

Health+ | Em bị sỏi túi mật 4mm. Em nghe thấy bảo là uống nhiều nước sẽ giúp tan sỏi. Xin chuyên gia cho biết điều này có đúng không?