Văn hóa

Áp dụng lý thuyết cú hích vào lĩnh vực sức khỏe

Quỳnh Trang

Health+ | Là một cuốn sách đoạt giải Nobel Kinh tế, Cú hích (Nudge) của Richard H. Thaler và Cass R. Sunstein đưa ra nhiều gợi mở về việc làm thế nào để có thể đưa ra những lựa chọn có lợi nhất cho sức khỏe của bạn.